Masz pytania? Kliknij i zadzwoń do nas już teraz

Zadośćuczynienie

Oblicz wysokość należnego odszkodowania

Odpowiedz na kilka pytań dotyczących Twojej szkody i sprawdź szacunkową wartość należnego Ci odszkodowania.

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty za doznany ból i cierpienie na skutek traumatycznego zdarzenia, jakim jest bez wątpienia wypadek. Niestety nadal wielu poszkodowanych zapomina, że oprócz odszkodowania za poniesiony szkody majątkowe mają prawo dochodzenia też środków w ramach instytucji zadośćuczynienia pieniężnego. Centrum Obsługi Powypadkowej Codex, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu skutecznie uzyskuje wysokie zadośćuczynienia dla swoich klientów.

Zadośćuczynienie – od kogo żądać zapłaty?

Firma ubezpieczeniowa to podmiot, który jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu świadczeń pieniężnych w ramach zadośćuczynienia. W sytuacji, gdy sprawca wypadku jest znany rekompensaty możemy dochodzić bezpośrednie z jego OC. Gdy nie jest możliwe ustalenie sprawcy zdarzenia lub nie posiadał on ważnej polisy OC mamy możliwość zgłoszenia swojej szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadośćuczynienie obejmuje straty niemajątkowe m. in. uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia i wpływ zdarzenia na psychikę.

Siła argumentacji świadczy o wysokości zadośćuczynienia

Samodzielne oszacowanie wysokości zadośćuczynienia może nie być jednak proste. Do trafnej oceny należnych środków konieczne jest śledzenie bieżącego orzecznictwa sądów. Tylko tam możemy znaleźć wskazówki dotyczące wysokości środków o jakie możemy się ubiegać. Codex skupia w swoich szeregach doświadczonych prawników, którzy po kompleksowej analizie sprawy trafnie oceniają o jakie środki mogą zwalczyć dla Klienta. Warto też nadmienić, że zadośćuczynienie ma postać uznaniową, dlatego w żadnych regulacjach prawnych nie znajdziemy ścisłego taryfikatora. To kwestia bardzo indywidualna, dlatego nie mając doświadczenia nie warto podejmować się negocjacji z ubezpieczycielem.

Codex zawsze rzetelnie ocenia rozmiar szkody, a także wpływ wypadku na psychikę i sferę fizyczną poszkodowanego. Każdy nasz doradca to profesjonalny negocjator, który siłą argumentów skutecznie uzyskuje godne środki pieniężne od firmy ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bezpłatnie sprawdzimy o jakie zadośćuczynienie można zawalczyć
w konkretnej sprawie. Istnieje też możliwość kontaktu osobistego z przedstawicielami terenowymi (Lublin, Warszawa, Poznań, Opole, Wrocław, Kraków).

Najczęściej prowadzone sprawy

Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku

Zadośćuczynienie z OC

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej